Агрофарм ГМ ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; предоставяне на всички видове услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международни превози, международен транспорт, внос и износ, производство и разфасовка, търговия на едро и дребно с фитофармацевтични препарати, макро и микроторове, течни торове за листно подхранване, растежни регулатори и стимулатори; производство на семена и посадъчен материал; производство, покупка и продажба на всякаква друга селскостопанска продукция и други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1