Айви БГ ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Отглеждане на свине
Предмет на дейност: Производство на колбаси, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, внос-износ, производство на стоки с цел продажба, производство, преработка, продажба и съхранение на хранителни продукти от животински произход (малотрайни и трайни колбаси, смлени меса, деликатеси, субпродукти), комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, в т. ч. международна рекламна (без книгопечат), информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, незабранени със закон, производство на видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска дейност (без книгопечат), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1