Ани 99 ООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, както и предоставянето на други услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вносно-износна, ветеринарномедицинска, лечебнопрофилактична дейност, производство и реализация на хранителни продукти, месопреработка и производство и реализация на тестени изделия, шивашка дейност и услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1