Адомит ООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
Предмет на дейност: Строителна дейност в страната и в чужбина; ремонтно-възстановително заваряване, наваряване и контрол; проектиране и монтаж; вътрешно- и външнотърговска дейност—внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, туристическа, рекламна дейност или предоставянето на други услуги; ресторантьорство и хотелиерство; изграждане и експлоатация на търговски обекти от всякакъв вид; търговия с автомобили, авточасти и масла; консултантска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изграждане на ателиета за всестранни услуги на населението; ноу-хау; селскостопанска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1