БГ Палетс ООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Предмет на дейност: Дървообработка; производство и търговия с палети; търговия с дървен материал; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество, както и друга търговска дейност незабранена от закона; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени от закона; комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност след издаването на лиценз. сделки с интелектуална собственост, извършване на услуги на фирми и граждани, които не са забранени от закона. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдавнето им под наем, разкриване на верига от фирмени магазини, заведения за обществено хранене, кафе, кафе-аперитиви, клубове за забавни и развлекателни игри в страната и чужбина. издателска дейност, разпространение на всякакви печатни произведения; консултанска и експертна дейност; обработка и търговия с черни и цветни метали и техните сплави след издаване на лиценз; производство и търговска реализация на всякаква селскостопанска продукция; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност по целия предмет на дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1