Айгер инженеринг ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Предмет на дейност: Инжeнepингoвa, пpoизвoдcтвeнa и тьpгoвcкa дeйнocт в oблacттa нa мaшинocтpoeнeтo, peaлизaция нa пpиopитeтни инвecтициoнни пpoeкти, кaктo и вceки вид дeйнocт, cьoтвeтcтвaщ нa бьлгapcкoтo зaкoнoдaтeлcтвo и мeждунapoднитe дoгoвopни изиcквaния.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1