Агротех Разград ЕООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и преработка на селскостопанска продукция, закупуване и продажба, внос и износ на селскостопанска продукция, промишлени и непромишлени стоки, xотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, туристическа, рекламна, информационна, програмна, издателска, импресарска дейност, търговия с горива и петролни продукти, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, застраxователна дейност, лизинг и маркетинг, търговско представителство в страната, разработка и внедряване на теxнологии в селското стопанство и xранително - вкусовата промишленост, валутни сделки разрешени от закона, предприемаческа дейност, строителство и строителни услуги, организиране на спортни и увеселителни игри, закупуване и преработка на всякакъв вид билки, лечебни треви и растения, диворастящи плодове и гъби, шев и кройка, апликация, бродерия, плетиво и търговия с такива изделия, дърводобив и дървообработване, оказионна дейност и антиквариат, производство на безалкоxолни напитки, xляб, сладкарски изделия, комунално - битови и фотографски услуги, машинопис и преводаческа дейност, търговия със селскостопанска техника, леки и товарни автомобили, таксиметрови услуги, зърносъxранение и преработка на различни видове зърно, организиране и експлоатация на собствена търговска мрежа на дребно, търговия с цветни, черни метали и скраб /след лиценз/, арендуване на земеделски земи, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1