Алпина Хасково ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Производство на готови бетонови смеси
Предмет на дейност: Проектантска и строително-монтажна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиционна, комисионна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), рекламна, информационна и импресарска дейност, международен и вътрешен туризъм, производство, изкупуване, съхранение и пласмент на всякакви промишлени стоки (без забранените със закон), вътрешни и международни превози, вкл. таксиметрови, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска, печатарска, преводаческа и консултантска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1