Ай Би Ай Трейдинг ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Предмет на дейност: Покупка на стоки или вещи с цел продажба, производство на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско посредничество и представителство, превозна, туристическа, транспортна, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, антикварна и комисионна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия с аудио- и видеозаписи, сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, бартерни, обменни, експортни и реекспортни сделки, издателска и печатарска дейност, външнотърговска дейност и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. (Производство на кафемелачни машини. Доставка, монтаж и сервиз на барово и ресторантско оборудване).

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1