Агроекип ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Семепроизводство и търговия на всички видове семена, селскостопански препарати за растителна защита и торове, търговия с всички видове земеделски култури, обработка на същите, превоз на пътници и товари с леки и товарни коли из цялата страна и извън страната, рекламна и складова дейност, търговия със стоки за бита и промишлени изделия, консултантски услуги за обработка на селскостопански земи и всички видове овощни и други насаждения, външнотърговска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1