Абел Сервиз ООД - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Предмет на дейност: Автокозметични услуги на самообслужване, автосервизни услуги, производство и продажба на хранителни, промишлени и стоки за бита, производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, продажба на екипировка за ски и автопринадлежности, инженерингова дейност, проучване, проектиране, монтаж и експлоатация на въжени линии, производство на резервни части и стоки за широко потребление и търговия, извършване на пътна и домова помощ, транспортни услуги с леки и товарни автомобили, външнотърговска дейност, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, търговско посредничество и представитлество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия с нефт и нефтопродукти, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, организиране и експлоатация на електронни и забавни игри, рекламна, издателска, маркетингова и складова дейност, фотографски, фотокопирни, ксероксни, машинописни услуги, покупко-продажба на МПС и резервни части за тях, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, оказионна и консигнационна търговия.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1