Агроинвест ООД - Павликени
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки и други вещи с цел продажба; покупка на ценни книги с цел продажба; комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица; превозна, туристическа, рекламна, информационна дейност и услуги; външна търговия, сделки с интелектуална собственост; строителна и инвестиционна дейност; други стопански дейности, незабранени със закон. внос, производство, разфасовка и търговия на едро и дребно с фитофармацевтични препарати.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1