Марина ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, услуги в сферата на общественото хранене, ресторантьорска и хотелиерска дейност, търговия, транспортни и сервизни услуги, комисионна, консигнационна и търговска дейност, бартерна, лизингова и спедиционна дейност, търговско посредничество и представителство, внос и износ, външнотърговска дейност, строително-монтажна и ремонтно-възстановителна дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, софтуер и хардуер, рекламна и издателска дейност (без книгопечат), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, ритуални услуги, търговия с лекарствени форми (след разрешение), производство и продажба на разрешена селскостопанска продукция и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1