Петък, 6.05.2016, 14:06
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Марина ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, услуги в сферата на общественото хранене, ресторантьорска и хотелиерска дейност, търговия, транспортни и сервизни услуги, комисионна, консигнационна и търговска дейност, бартерна, лизингова и спедиционна дейност, търговско посредничество и представителство, внос и износ, външнотърговска дейност, строително-монтажна и ремонтно-възстановителна дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, софтуер и хардуер, рекламна и издателска дейност (без книгопечат), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, ритуални услуги, търговия с лекарствени форми (след разрешение), производство и продажба на разрешена селскостопанска продукция и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване