4 Ю ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на дребно с книги, вестници и канцеларски стоки
Предмет на дейност: Производство, тиражиране и продажба на едро и дребно на печатарски и канцеларски материали, ученически пособия и офисконсумативи, предпечатна подготовка, преводачески услуги и машинопис, издателска, импресарска и рекламна дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина (при спазване на законоустановения ред), транспортно-спедиторски услуги (без пощенски записи и колетни пратки) в страната и в чужбина, маркетингова и инвестиционна дейност, комисионни услуги, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1