А 3 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Предмет на дейност: Търговия с материали и съоръжения за отоплителни, водопроводни, вентилационни, климатични инсталации (овк), изграждане на отоплителни, климатични, водопроводни и канализационни инсталации (вик), строително – монтажни дейности, управление на инсталационни строително-монтажни дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1