Агрогарант Сервиз ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Диагностика, техническо обслужване и ремонт на сложна селскостопанска техника, автомобили и автобуси, търговия с резервни части, селскостопански машини и селскостопанска продукция, внедряване на нови технологии, затварящи целия производствен цикъл в селскостопанското производство, производство и възстановяване на резервни части, възли и агрегати за селскостопански машини, гаранционен сервиз на селскостопански машини на фирмите "Клаас", "Фендт" и "Рабе верк" , както и обработка на земи, производство на селскостопанска продукция и животновъдство (без дивечови кожи) и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1