Алтея ООД - Омуртаг
Област: Търговище
Дейност: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки, вещи и недвижими имоти, внос-износ, покупко-продажба на ценни книжа, дейност на търговско посредничество и представителство, сделки с интелектуална собственост, валутни сделки, превозна, спедиционна и складова дейност, рекламна, информационно-програмна, издателска, печатарска и импресарска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, производство и реализация в страната и в чужбина на всякакви промишлени стоки, незабранени със закон, селскостопанска продукция, вносна и износна търговия с петролни продукти, дърводобив, дървопреработване, износ на суровини и готова продукция, организиране и експлоатация на заведения, забавни и увеселителни игри, строително предприемачество, извършване на битови услуги на населението (след снабдяване с лиценз).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1