Ай Джи Консултинг ЕООД - Трудовец
Област: София-окръг
Дейност: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Предмет на дейност: Инвестиции в страната и в чужбина в търговски дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, търговска дейност в страната и в чужбина, реекспорт на стоки, реклама, консултантска дейност, търговско посредничество, производствена дейност, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия със строителни материали, предприемаческа, маркетингова, мениджърска и инженерингова дейност, сделки с недвижими имоти, магазинна търговия, експлоатация на търговски обекти и заведения, проектантска, оценителска, сервизна и спедиционна дейност, снабдяване и търговия с всякакви медицински стоки и санитарни продукти, производство и търговия на едро и дребно с галенови препарати и лекарствени средства, всякаква друга незабранена търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1