Алфа Ууд България АД - Долни Чифлик
Област: Варна
Дейност: Производство на фурнир и дървесни плочи
Продукти и услуги:
Преработка на дървен материал и производството на плоскости от дървесни частици, фурнир и разнообразни изделия от дърво, и тяхната продажба на българския и чуждестранния пазар
Предмет на дейност: Производство и продажба на паркет, фурнир и изделия от дърво; производство и продажба на стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид; дейност на търговско представителство и посредничество; търговска дейност в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1