Асист Монтана ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Други дейности, свързани с компютри
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, програмна, информационна и рекламна дейност, както и свързаните с тях услуги, производство на видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, хотелиерска и превозна дейност, както и свързаните с тях услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, вносно-износна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и в чужбина, ресторантьорство, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1