Анжу ЕООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, проектиране и строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, консултантска дейност, търговска дейност на едро и дребно със семена, торове, препарати и други стоки за растителна защита, както и вноса и износа им, внос и износ на всякакви стоки за стопанска дейност - земеделие и животновъдство, търговска дейност със семена, торове, препарати и други стоки за растителна защита чрез разкриване на агроаптеки, износ на селскостопански стоки - земеделска продукция, животни и стоки от животински произход, семепроизводство, агрохимическо обслужване с торове, препарати и техника, ветеринарномедицинско обслужване, арендуване и обработка на земеделски площи, производство на селскостопанска продукция - зърнени и маслодайни култури, плодове и зеленчуци, етеричномаслени култури и билки, както и продукти от животински произход, съхранение на селскостопански продукти, изкупуване на селскостопански продукти с цел продажба, механизирани селскостопански услуги и всякакви разрешени със закон дейности (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1