Айфел Строй ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Предмет на дейност: Поддържане на чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, събиране и транспортиране на опасни отпадъци, строителство на жилищни и промишлени сгради, довършителни и ремонтни работи, производство на промишлени, селскостопански, хранителни, битови стоки, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност освен забранената със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1