АК Магнит АД - Годеч
Област: София-окръг
Дейност: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Предмет на дейност: Производство и търговия с индуктивни компоненти - трансформатори /от 0, 04 до 250 кvа/, апаратура ниско напрежение /високомощни предпазители и основи за тяx/ и други, в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1