Авент ООД - Пазарджик
Област: Пазарджик
Дейност: Търговия на дребно с облекло
Предмет на дейност: Хотелиерски, туристически, балнеологични, атракции и други такива услуги, външнотърговска дейност - внос/износ, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия, ремонт и отдаване под наем на МПС, селскостопанска техника и авточасти, разкриване на заведения за обществено хранене и кафе-аперитив, производство и търговия на всякакъв вид стоки, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон,

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1