Агросим ЕООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство и растениевъдство, търговия със селскостопански машини и съоръжения, търговия с торове и препарати за растителна защита, търговия с посевен и посадъчен материали, с ветеринарномедицински препарати, фуражи и фуражни добавки, съхранение на зърно и всякаква селскостопанска продукция, търговия с горива и ГСМ, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки и вещи с цел препродажба, вътрешен и международен транспорт, производствена дейност, спедиционни, комисионни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга дейност, изрично незабранена от законодателството

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1