Агроимпекс ООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Предмет на дейност: Вътрешна търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, външна търговия с промишлени и хранителни стоки и свързаните с нея специфични търговски операции, производство, изкупуване, съхранение и търговия в страната и в чужбина със селскостопанска продукция (растителна и животинска), покупка на селскостопански продукти с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и търговия със селскостопанска техника, лагери и резервни части, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, консигнационни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламна, информационна, инвестиционна, консултантска, маркетингова дейност, лизингова дейност, търговия с петролни продукти и транспортни средства, автосервизни и ремонтни дейности, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм и съпътстващите го дейности, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1