Агропионер АД - Капитан-Андреево
Област: Хасково
Дейност: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция - зеленчуци, грозде, млечни произведения, животински продукти, преработка и търговия със селскостопанска продукция и нейните производни, арендуване, обработка на земеделски земи, съхранение и търговия със зърно, извършване на механизирани селскостопански работи, сервиз за селскостопанска техника, машинотракторни услуги на населението, производствена, инвестиционна, външнотърговска дейност, търговия с гориво-смазочни материали, с посадъчен и посевен материал (семена), търговия с препарати за растителна защита и торове.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1