Алекс - Валери Александров ЕТ - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки по разрешения от закона начин, превозна, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, ремонтна, строително - монтажна дейност, счетоводно - техническа, консултански и проектански услуги, както и други услуги свързани с тези дейности, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. външнотърговски дейности по разрешения от закона начин .

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1