Агробиохим ООД - Годеч
Област: София-окръг
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Производство, преработка, заготовка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, гъби и билки и на селскостопанска техника и инвентар; производство и търговия със сортови семена и посадъчен материал; продажба на препарати за растителна защита; консултантски услуги по отглеждане и защита на селскостопански култури; производство, реализация, внедряване и ремонт на електронна техника, ремонт на битова техника, електроуреди; стругарски, шлосерски, автотенекеджийски и бояджийски услуги; транспортна, спедиторска и туристическа дейност в страната и в чужбина; хотелиерство и ресторантьорство; рекламна дейност (без кино, видео и печат); информационни, размножителни, счетоводни, фотографски, социални, педагогически и консултантски услуги и дейности; книгоразпространение; ученически пособия и помагала; оказион и антикварна дейност (без паметници на културата); външноикономическа дейност – експорт, импорт, реекспорт, бартер; фризьорски, козметични и шивашки услуги и плетива; организиране и осъществяване на производствена, търговско-посредническа, пласментно-снабдителска дейност; производство и реализация на хранителни стоки, безалкохолни напитки, чай, кафе, сандвичи, ястия, сладкарски изделия, сладоледи, ядки, стоки за леката промишленост от метал (без благородни метали), стъкло, дърво и керамика, тъкани и галантерийни, кинкалерийни и парфюмерийни стоки.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1