Армтекс АД - Кюстендил
Област: Кюстендил
Дейност: Далекосъобщения
Предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на кабелна телевизия в съответствие със законовите изисквания за този вид дейност: търговия, включително експорт, импорт, обвързани и специфични сделки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултации и маркетинг, импресарска дейност, производство и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1