Аврофарм ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Предмет на дейност: проучване чуждестранните и национални научно-технически постижения в областта на механизацията и автоматизацията на фармацевтичната промишленост; производство на машини и съоръжения с цел усвояване и съставяне конструктивна документация и редовното им производство; съставяне проектно-конструктивна и технологична документация за нови линии, машини и съоръжения; изработване уникални и дребносерийни изделия; ремонтиране и реконструкция на физически и морално остаряла техника; внедряване и редовно производство на изработените от фирмата линии, машини, съоръжения и технологии и осигуряване тяхното сервизно поддържане; осигуряване изработката на резервни части и възли за поддържане изработената техника

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1