96 Агрогруп ООД - София
Област: София-град
Дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти в страната и в чужбина, осъществяване на инвестиционни проекти в областта на строителството, селското стопанство и управлението на инвестиции, производство и търговия със селскостопанска продукция, производствена, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, маркетингова и посредническа дейност, проектиране, външноикономическа дейност, експорт, импорт и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1