Авиз Тур ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Хотели и ресторанти
Предмет на дейност: Хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, лизинг, франчайзинг и факторинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научноизследователска дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, комисионни, спедиторски, транспортни услуги в страната и в чужбина, както и всякакви производствени услуги, обмяна на чуждестранни парични средства в брой.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1