Александрос Габрово ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, външно- и вътрешнотърговска дейност с разрешени от закона стоки. търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми транспортни и туристически услуги в страната и чужбина, програмна, информационна, рекламна /без книгопечат/ дейности. ресторантъорство, разкриване и експлоатация на магазини и складове, строително монтажна и ремонтно –възстановителна и други дейности и услуги незабранени със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1