Автотранс Лилов ЕООД - Правец
Област: София-окръг
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Автотранспортни услуги, авторемонтни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, всякакви сделки и услуги, незабранени със закон, осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакви стоки и извършване на всякакви услуги, незабранени със закон (при спазване на специалния ред за тяхното извършване), всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1