Анди ООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия на дребно и едро в страната и в чужбина с масла, грес, антифриз, авточасти и сервизна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, търговия с алкохол и тютюневи изделия (след получаване на лиценз), превоз на хора и товари в страната и в чужбина, посредничество, комисионерство, представителство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1