Алпин Самоков ЕООД - Самоков
Област: София-окръг
Дейност: Хотели и мотели с ресторант
Предмет на дейност: Търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки на едро и дребно, вкл. консигнационна, комисионна, оказионна и транспортна дейност, експедиторска, туристическа дейност - хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, обществено хранене, търговско представителство и посредничество, занаятчийски услуги, производство на хранителни, промишлени и селскостопански стоки с цел продажба, строителство и строително-ремонтна дейност, външнотърговска, външноикономическа и транспортна дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1