Агресия 99 ЕООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с цветни и черни метали, производство и търговия с алкохол и цигари, хотелиерство, дърводобив, залесяване и горски дейности, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни дейности, складова, таксиметрова, транспортна, лизингова, рекламна, информационна, програмна, производство и търговия със селскостопанска продукция, експорт и реекспорт, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1