Ауто МВ ООД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Търговска дейност, внос и износ на стоки, суровини, материали, образци, комплексно обзавеждане, внос и износ на стопанска продукция, сервизна дейност и услуги, автомонтьорство, доставка и търговия с резервни части на автомобили, хотелиерство, ресторантьорство, автотранспортни услуги, посредничество и агентство, специфични сделки (ишлеме, бартерни сделки и др. по установения за това ред), строителство, завършване на строежи и монтажи, дърводелство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1