Агротекс ЕООД - Сарая
Област: Пазарджик
Дейност: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Външнотърговска и външноикономическа дейност, производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или предоставянето на други услуги, чието предлагане не е изрично забранено от законите в страната, сделки с интелектуална собственост, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни, складови сделки, стоков контрол, лизинг, както и всякакви други сделки, извършването на които не е забранено със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1