Агроцар ЕООД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Производство, покупко-продажба на торове, семена и препарати за растителна защита; изкупуване и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, производство, преработка и реализация на етеричномаслени култури и производите от тях, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, транспортна и спедиторска дейност, кафетерии, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, хидроизолации, консултантска дейност, търговия на едро и дребно с цигари и алкохолни напитки (след получаване на съответно разрешение), заведения за обществено хранене, търговия с промишлени и оказионни стоки, изкупуване и реализация на строителни материали и всякакви други незабранени със закон дейности в страната и в чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1