Айриш пъб ООД - София
Област: София-град
Дейност: Питейни заведения
Предмет на дейност: Производство и търговия с промишлени и потребителски стоки, суровини и материали, хотелиерска и туристическа агентска дейност, транспорт и спедиция, търговско представителство, всякакви други дейности, незабранени със закон, за които не се изисква разрешение от съответен държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1