Агропрогрес ЕАД - Рогозен
Област: Враца
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция и живи животни и техните производни, екологично растениевъдство, зеленчукопроизводство, фуражни култури, плодове и билки, арендуване и обработка на земеделски земи, отглеждане, съхранение и търговия със зърно и посадъчен материал-семена, търговия с препарати за растителна защита и торове за обработване и опазване на земята, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, външно и вътрешнотърговска дейност, производство, сервиз, и реализация на стоки и услуги, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1