Агросем 2000 ООД - Попово
Област: Търговище
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, заготовка и продажба на семена и посадъчен материал, производство, преработка и продажба на селскостопанска растителна и животинска продукция в страната и в чужбина, производство на промишлени стоки, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми и лица в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, бартерни сделки, посреднически операции, комисионна и консигнационна търговия, внос, износ, реекспорт, разкриване на магазинна мрежа, таксиметрови, транспортни и автосервизни услуги, лизинг, битови услуги, организиране на курсове и школи, преводни услуги, даване на видео- и аудиокасети под наем, складови дейности и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1