АК Електрик АД - Радомир
Област: Перник
Дейност: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Продукти и услуги:
Производство на електрически табла:
- Табла до 1kV съгласно с IEC 60 439;
- Табла 1kV-20kV съгласно с BDS 10699-80.
Предмет на дейност: Проектиране, производство и продажба на електрически табла за контрол и управление на машини и съоръжения, комплектни разпределителни уредби за ниско, средно и високо напрежение, предназначени за производство и разпределение на електрическа енергия, както и всякаква друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на Република България.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1