Ада ЗД ООД - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Консултации и доставка на софтуер
Предмет на дейност: Ппокупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство и изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и пчелни продукти, цветя в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, разработване, производство и продажба на хардуер, софтуер и софтуерни продукти, консултации, услуги и поддръжка на хардуер, софтуер и софтуерни продукти, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, превозни сделки в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, административни, икономически, копирни, машинописни, строителни и проектантски услуги, ремонт, поддръжка и монтаж на битова техника, електроника, ел. уреди и апарати, ремонт, поддръжка и техническо обслужване на моторни превозни средства, експлоатация и отдаване под наем на развлекателни, електронни игри и компютри, шивашки услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1