АДС ООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски, превозни и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, извършване на всички видове услуги, незабранени със закон, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, международни превози и международен транспорт, консултантски услуги, развойна дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1