Аби и нани ООД - София
Област: София-град
Дейност: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени със закон, извършване на всякакви услуги, незабранени със закон, търговска и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, издателска, посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и предприятия, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1