Агрогаленика - Атанас Атанасов ЕТ - Павликени
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, внос и търговия с фитофармацевтични препарати, минерални торове и услуги в областта на растителната защита; комплексни механизирани услуги в областта на растителната защита и агротехника-пръскане, торене, прогноза, синтезация, диагностика, лабораторен почвен и фитопатологичен анализ, обезаразяване на семена, зърнени храни, оранжерийни почви, праз ни складови помещения, мелници и други; търговия със семена, посадъчен материал и препарати за борба срещу битови неприятели; производство, съхранение, преработка и продажба на растителна и животинска продукция и техните производи; търговия със стоки и услуги; външнотърговска дейност, внос и износ; рекламна, консултанска, информационнна и дистрибуторска дейности в страната и чужбина; строителни услуги; шивашки услуги; посредничество, представителстнво и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; други дейности и услуги незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1