Агрива АД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Друга търговия на едро
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в страната и в чужбина със стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, международен транспорт, комплексни услуги по растителна защита, търговия с торове и препарати за растителна защита, производство и реализация на животинска продукция, покупка и пакетиране на селскостопански, промишлени и битови стоки с цел продажба, изкупуване, преработка и реализация на плодове и зеленчуци и на селскостопанска продукция, както и семепроизводство и разсадно-посадъчен материал за вътрешния и международния пазар, търговия със семена, разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на селскостопанска продукция, производство и търговия със селскостопански продукти - животински и растителни, селскостопански машини и съоръжения, счетоводна дейност и услуги, вкл. и съставяне на финансови отчети съгласно Закона за счетоводството, предоставяне на други услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1